Evenementen | Andragologie

Promotie Maaike de Boois over proefschrift Discipline zonder discipline

Het verheugt ons zeer te kunnen melden dat Maaike de Boois op woensdag 12 september 2018 om 13.00 uur haar proefschrift Discipline zonder discipline. De opkomst en opheffing van andragologie 1950-1983 zal verdedigen in de Aula (Oude Lutherse kerk) van de Universiteit van Amsterdam. U bent van harte uitgenodigd.

Meer informatie volgt binnenkort.

Data: woensdag 12 september 2018
Tijden: 13.00 uur
Locatie: Aula (Oude Lutherse kerk) van de Universiteit van Amsterdam.

Gaarne onderstaande (standaard) opmerking "Belangrijk om te lezen ... " als niet van toepassing te beschouwen.

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.