Evenementen | Andragologie

Symposium ‘Werk maken van mensenrechten’

Na ruim zeven jaar neemt Lies Schilder afscheid als algemeen directeur van de BPSW. Ter gelegenheid hiervan organiseert de BPSW op 4 oktober a.s. het symposium ‘Werk maken van mensenrechten’. Aansluitend vindt een afscheidsreceptie plaats. U bent van harte uitgenodigd!

In deze zeven jaar is de beroepsvereniging verbreed van een vereniging voor maatschappelijk werkers naar een vereniging voor alle professionals in sociaal werk. Ook is de BPSW (opnieuw) lid geworden van de internationale beroepsvereniging, de IFSW.

Het bevorderen van mensenrechten en waarden als empowerment en sociale rechtvaardigheid zijn belangrijke aspecten van de missie van het (internationale) sociaal werk. In België en Nederland is dit in 2016 met verve betoogd door docenten en lectoren van hogescholen in het manifest ‘Stel mensenrechten centraal in het sociaal werk’ (Hartman et.al. 2016). Zij stellen: ‘Sociaal werk is geen neutrale waarden- of machtsvrije praktijk, maar heeft essentieel een sociaal, politiek en ethisch karakter. Sociaal werk is een“mensenrechtenberoep”!’. De BPSW heeft dit manifest ondertekend.

Op 4 oktober verkennen we graag met u wat dit betekent: werk maken van mensenrechten.
Hoe kunnen sociaal werkers dit in praktijk brengen? Wat vraagt dat van de opleiding, de werksetting en last but not least de beroepsvereniging? En... is het niet erg pretentieus om zo’n grote opdracht bij het sociaal werk neer te leggen?

Didier Reynaert, Lisbeth Verharen en Lies Schilder laten hierover hun licht schijnen. Aansluitend krijgt het publiek het woord in samenspraak met een forum. Dit forum bestaat uit Hans van Ewijk, Jeannette Hartman en Josien Hofs. De middag wordt in goede banen geleid door Marcel Ham, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Aan het eind van het symposium neemt de BPSW afscheid van Lies Schilder bij monde van Jan Laurier, bestuursvoorzitter van de BPSW. Aansluitend vindt de afscheidsreceptie plaats.

Aanmelden bij secretariaat@bpsw.nl.

Bekijk de programmafolder

Data: 4 oktober 2018
Tijden: 13.30 – 17.00 uur met aansluitend receptie tot 19.00 uur
Kosten: Geen
Locatie: Congrescentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Gaarne onderstaande (standaard) opmerking "Belangrijk om te lezen ... "
als niet van toepassing te beschouwen.

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.