Evenementen | Andragologie

Economische wetenschap na Tinbergen in een complexe wereld

 

Cars Hommes is hoogleraar Economische Dynamica aan de Universiteit van Amsterdam en is daarnaast als research fellow werkzaam bij het Tinbergen Instituut. In 1998 ontving hij een Pionier-subsidie van NWO voor het Center for Nonlinear Dynamics in Economics and Finance (CeNDEF), een interdisciplinaire onderzoeksgroep op het gebied van de complexe systemen in de economie. Hij is de auteur van het boek Behavioral Rationality and Heterogeneous Expectations in Complex Economic Systems , Cambridge University Press, 2013.

Voor inschrijving  klik op aanmelden

Bekijk de programmafolder

Data: 17 mei 2018
Tijden: 19:00 - 19:30 uur ontvangst met koffie en thee
19:30 - 21:00 uur lezing en discussie
21:00 - 22:00 uur borrel
Kosten: gratis
Locatie: Universiteit van Amsterdam, Roeterseilandcomplex, Plantage Muidergracht 12, 1018 TV Amsterdam, zaalnummer: REC M1.01

Gaarne onderstaande (standaard) opmerking "Belangrijk om te lezen ... " als niet van toepassing te beschouwen.

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.