Evenementen | Andragologie

Leiderschap in veranderingsprocessen

 

Veranderingsprocessen zijn overal en continue
Veel organisaties en gemeenschappen verkeren op gezette tijden in een veranderingsproces, sommige zelfs permanent. De veranderwetenschap, sterk beïnvloed door de andragologie, bestudeert deze veranderingsprocessen en ontwikkelt aanpakken om deze zo effectief, efficiënt en ethisch verantwoord mogelijk te laten verlopen. Veel handelingskennis is inmiddels verzameld en heeft zijn weg gevonden naar adviseurs en andere veranderkundigen.

Om het project Leiderschap in veranderingsprocessen uit de startblokken te krijgen zijn er drie startseminars, waarin vijf leden van de Kring Andragologie hun inzichten hierover met elkaar en anderen delen. Om de vraagstellingen aan te scherpen, om oplossingsrichtingen te verkennen. Als je op dit gebied ervaring en interesse hebt die je wilt inbrengen, nodigen we je graag uit om mee te doen.

Inschrijven kan voor elk van de avonden afzonderlijk, twee of alle drie.
Stuur een mail naar: liv-aanmelden@outlook.com 

Bekijk de programmafolder

Data: Maandag 23 april, donderdag 31 mei en woensdag 13 juni
Tijden: 17.30 - 20.15 uur
Kosten: Geen
Locatie: Voor alle seminars: UvA, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam
Gebouw C, zaal REC-C2.02

Gaarne onderstaande (standaard) opmerking "Belangrijk om te lezen ... " als niet van toepassing te beschouwen.

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.