Evenementen | Andragologie

Waarnemen, een kunst!?

17 Jaar na het verschijnen van Een theorie van de presentie doet de geestelijk vader van de presentietheorie, prof. dr. Andries Baart, een stapje terug. Dat betekent niet dat het presentiewerk klaar is, noch dat zijn presentiewerk klaar is. Het bereiken van zijn pensioen-gerechtigde leeftijd vormt wel een goede aanleiding om stil te staan bij wat bereikt is en vooruit te blikken naar de toekomst.
We doen dat onder het motto ‘Waarnemen, een kunst!?’, of anders gezegd: ‘waarneemkunst’. In de theorie en in de praktijk van de presentiebeoefening neemt de kunst van het (anders) waarnemen een belangrijke plek in: wat willen en kunnen wij gewaarworden? En wat niet, wat is ons onwelgevallig? Waardoor laten wij onze waarneming leiden? We verbinden dat aan de verbeeldingskracht van kunst: wat toont de kunstenaar ons meer, anders, beter?

Voor vragen over (aanmelding voor) het sympósion kunt u terecht bij congres@presentie.nl 
of T: 06 25192661

Bekijk de programmafolder

Data: 17 april 2018
Tijden: inhoudelijk programma met muzische omlijsting van 13.00 (inloop 12.30 uur) tot 17.00 uur met aansluitend een borrel
Kosten: € 65,-
Locatie: Utrecht (wordt nader bekend gemaakt)

Gaarne onderstaande (standaard) opmerking "Belangrijk om te lezen ... "
als niet van toepassing te beschouwen.

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.