Evenementen | Andragologie

Nieuwjaarsreceptie van de Kring

Op woensdag 17 januari beginnen wij het nieuwe jaar met de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats vanaf 17.00 uur in het Museumcafé van het Allard Pierson Museum Oude Turfmarkt 127, 1012 GC Amsterdam. Het doet ons genoegen te kunnen melden dat de voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam, mevrouw prof. dr. Geert ten Dam, ons zal toespreken. U bent van harte welkom. Meld u zich s.v.p. aan via deze  link.

Onderstaande tekst "Belangrijk om te lezen..." kunt u negeren.

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.