Evenementen | Andragologie

Minisymposium De Kracht van Sociaal Werk

Het minisymposium wordt georganiseerd door de Kring Andragologie in samenwerking met uitgeverij Boom.

De decentralisaties zoals deze door het kabinet Rutte 2 zijn ingezet zijn inmiddels grotendeels uitgevoerd. Het stof van de grote nadruk op 'Eigen Kracht', zoals in het begin van de kabinetsperiode gepropageerd werd, lijkt wat gedaald. Betekent dit dat we inmiddels helderder zicht krijgen op wat dit voor het moderne sociale werk inhoudt?  En wat is de invloed van trends en begrippen die de laatste jaren in toenemende mate een rol spelen in samenleving en sociaal werk. Begrippen als 'Wederkerigheid', 'Superdiversiteit', 'Radicalisering', 'Eigen kracht' of  'De Kloof'.
Wat is de betekenis van sociaal werk en de rol van sociale professional in onze gedecentraliseerde, snel veranderende en steeds verder 'vermarkte' samenleving?
En wat betekenen deze ontwikkelingen voor de professionaliteit en het vakmanschap van de sociaal werker? 

Voor inschrijving klik op aanmelden

Gelieve onderstaand "Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt" buiten beschouwing te laten aangezien de aanmelding via uitgeverij Boom geschiedt.

Bekijk de programmafolder

Data: 9 november 2017
Tijden: Inloop vanaf 13.00 uur. Programma: 13.30 - rond 17.00 uur.
Kosten: € 60,-
Locatie: UniePlaza in Culemborg (naast het station), Multatulilaan 12, 4103 NM Culemborg

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.