Collegereeksen | Andragologie

Masterclass Ontwikkelen van eigenaarschap

 

Kern van deze masterclass

Leidinggevenden en bestuurders verwachten meer dan vroeger initiatief, resultaatverant- woordelijkheid en zelfregie van medewerkers in het organiseren van het eigen werk. Managers, HR-medewerkers, coaches en opleiders zitten met vragen. Hoe ontwikkeling van eigenaarschap te stimuleren in een complexe, steeds wijzigende context? Wat houdt de ontwikkeling van eigenaarschap bij medewerkers in en hoe kunnen leidinggevenden, opleiders en begeleiders deze ontwikkeling faciliteren en ondersteunen? Hoe de fricties die onvermijdelijk aanwezig zijn in dergelijke situaties in goede banen te leiden? Deze masterclass helpt professionals om hierover onderzoek te doen en nieuwe richtlijnen van aanpak te vinden.

Voor wie?

▪  Merk je dat het verhogen van eigenaarschap bij medewerkers niet vanzelf gaat?
▪  Besef je dat eigenaarschap verhogen en de rol van coaching daarin, een reflectie vraagt
     op je aanpak?
▪  Gun je jezelf een time-out om met collega’s en experts  na te denken over het fundamentele
     organisatievraagstuk van eigenaarschap?
▪  Heb je geen tijd om relevante theorie en onderzoek te lezen alhoewel je overtuigd bent dat
     dit van belang is?
▪  Wil je leren hoe je bredere theoretische kaders kunt toepassen op je eigen praktijkveld?
▪  Hou je ervan om als leidinggevende, begeleider of opleider te leren werken vanuit een
     grondhouding die gebaseerd is op inzicht?

Voor inschrijven klik op aanmelden

Bekijk de programmafolder

Data: 12 oktober, 2, 16 en 30 november en 14 december 2018
18 januari, 1 en 15 februari 2019
Tijden: 10:00 - 14:30 uur inclusief lunch
Kosten: € 1.250 inclusief lunch en de twee bijbehorende boeken
Korting: € 1.000 voor leden van de Kring Andragologie en AUV-leden, inclusief lunch en de twee bijbehorende boeken
Locatie: Amsterdam, UvA: precieze locatie volgt
Docent: Rudy Vandamme en Marcel van Eck

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.