Collegereeksen | Andragologie

Gemeenten met Zelfregie in Transitie


In het sociale domein werken gemeenten en de organisaties in zorg, welzijn en onderwijs anno nu in een complexe en onzekere wereld waarin de 3 D transformaties centraal staan. De taken van de sociale en educatieve professionals verzwaren en de middelen worden schaarser. Hoe kunnen wethouders en managers, professionals en beleidsmedewerkers, in deze context met bezieling hun maatschappelijke opdracht realiseren?

De Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam helpt bestuurders, managers en sociale professionals een passend antwoord te vinden op deze en andere vragen.

Bekijk de programmafolder

Data: Vanaf februari 2018 in overleg, waarbij wij uitgaan van vrijdagen
Tijden: 09.00 - 13.30 uur
Kosten: Bij 15 deelnemers bedragen de totale kosten voor de organisatie € 14.700,- (incl. BTW, incl. Gerard Donkers’ boek Zelfregie terug in het werk. Een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling (SWP publicaties 2015, € 39,50)
Locatie: De bijeenkomsten worden als regel in de gemeente zelf gehouden
Docent: Nelly Labrie en Vincent Fafieanie

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.