Collegereeksen | Andragologie

Masterclass The Future of Work

 

De wereld van werk verandert fundamenteel. Digitalisering, automatisering en robotisering faciliteert werk, creëert nieuwe banen, maar maakt ook veel arbeid overbodig. Organisaties willen wendbaar blijven om mee te bewegen met de turbulentie en onzekerheid van markten. De flexibele schil van arbeidskrachten wordt groter. Tegelijkertijd klinkt steeds luider de roep om herziening van de sociale zekerheid en het arbeidsrecht. Gevoelige dossiers waar de politiek in een impasse lijkt te verkeren. Ondertussen ontwikkelen zich alternatieve coördinatievormen op de arbeidsmarkt. De gig-economy, crowdworking, hackatons en data science solutions geven een hele nieuwe kijk op de toekomst van werk. Een toekomst die veel vragen oproept, maar minstens zoveel kansen biedt.

In dit programma duiden we de trends en ontwikkelingen die de toekomst van werk vormgeven. We identificeren de nieuwe uitdagingen op de arbeidsmarkt en sociale zekerheid. We verkennen de implicaties voor beleidsmakers en managers. En we nemen de rol van o.a. HRM onder de loep in een toekomst waarin werk anders georganiseerd wordt.

Voor inschrijving klik op  aanmelden

Bekijk de programmafolder

Data: 28 september, 4 oktober, 2, 16 en 30 november, 6 en 14 december 2017
Tijden: 09:00 - 14:00 uur
Kosten: € 2.795 exclusief BTW (inclusief catering en studiematerialen)
Korting: € 300 voor AUV leden; maak hiervan melding onder het kopje "Bijzonderheden" op het inschrijfformulier
Locatie: Universiteit van Amsterdam, locatie Roeterseiland. Externe locatie nog nader te bepalen

Gaarne onderstaande (standaard) opmerking "Belangrijk om te lezen ... " als niet van toepassing te beschouwen.

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.