Collegereeksen | Andragologie

Masterclass Dynamisch VerandermanagementVeranderkundigen opereren anno nu in een complexe omgeving vol transities op technologisch, cultureel, sociaal en politiek gebied. De uiterst complexe, onzekere en onvoorspelbare context vraagt om een andere manier van denken over professionaliteit en organisatieontwikkeling dan de traditionele vaak hiërarchische en bureaucratische aanpak.

We zien talrijke vernieuwende initiatieven van onderop met een toenemende gerichtheid op participatieve vormen van veranderen en op versterking van het zelfregulerend vermogen. Denk aan zelfsturende teams, agility, scrum, de Eigen Kracht Beweging, talrijke initiatieven in sociaal ondernemerschap en zelforganisaties van burgers en professionals op uiteenlopende terreinen als wonen, milieu, gezondheid, welzijn, duurzaamheid en cultuur.

In deze masterclass benaderen we deze ontwikkelingen van onderop vanuit de andragologie. 

Klik voor inschrijving op  aanmelden

Bekijk de programmafolder

Data: 18 en 25 januari, 8 februari, 8, 15 en 22 maart, 5 en 19 april 2018
Tijden: 09:00 - 14:00 uur
Kosten: € 2.495 exclusief BTW (inclusief catering en studiematerialen)
Korting: € 500 voor leden Kring Andragologie en € 300 voor leden AUV
Locatie: Universiteit van Amsterdam, locatie Roeterseiland
Docent: De Masterclass Dynamisch Verandermanagement is onder leiding van dr. Gerard Donkers en Nelly Labrie MSc. Diverse gastsprekers zullen verder een bijdrage verzorgen.

Gaarne onderstaande (standaard) opmerking "Belangrijk om te lezen ... " als niet van toepassing te beschouwen.

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.