Collegereeksen | Andragologie

Tegenwicht tegen onmacht en onbehagen in de samenlevingDe Kring Andragologie Amsterdam houdt op 22 november 2017 ter ere van het 10-jarig bestaan een lustrumsymposium met als centraal thema:

Hoe om te gaan met gevoelens van onmacht, zoals die zich onder meer uiten in populisme, hoe inzicht te verkrijgen in oorzaken daarvan, hoe burgerinitiatieven te versterken voor een betere samenleving, waarin ieder tot zijn recht komt.

Het symposium verbindt theorie en praktijk door: Inleidingen over onmacht en onbehagen in de samenleving, wetenschap en waarden, de andragologische aanpak, wetenschap en duurzaamheid, mental images, decentralisatie van het sociale domein, onderzoek van veranderingen, politiek en duurzaamheid Workshops met presentaties over een initiatief van en met vluchtelingen, een lokaal burgerinitiatief, tweedekans-educatie op het gebied van arbeid, coöperatie in watervoorziening.

Het symposium biedt nieuwe wetenschappelijke inzichten en inspirerende praktijkvoorbeelden. Er zal bovendien voldoende tijd zijn om te netwerken. 

Voor inschrijven klik op  aanmelden 

Bekijk de programmafolder

Data: woensdag 22 november 2017
Tijden: 10:00 - 17:00 uur
Kosten: Deelnemers bedrijven/instellingen: €90
Individuele deelnemers: € 60
Leden Kring Andragologie: € 30
Studenten: € 10
Locatie: CREA, Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV, Roeterseilandcampus, Universiteit van Amsterdam

Gaarne onderstaande (standaard) opmerking "Belangrijk om te lezen ... " als niet van toepassing te beschouwen.

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.