Collegereeksen | Andragologie

Onzekerheid en onbehagen

 

Mentale beelden als instrument voor culturele diagnose, begrip en inzicht op basis van theorie en methodiek Hofstede en Wursten.

• Wat betekenen Brexit, de verkiezing van Trump en de opkomst van Wilders en Le Pen voor onze
    toekomst;
• Immigratie en rechtsstaat. De spanning tussen gegroeide symbolen, rituelen en globalisering;
• Populisme/nationalisme. Polarisatie of tolerantie;
• Verzet tegen de politieke en journalistieke elite; • Wat betekent dit voor onze dagelijkse praktijk?

Voor inschrijving klik op aanmelding

Bekijk de programmafolder

Data: 2 maart (introductie college), 30 maart, 20 april, 18 mei, 22 juni, 7 september, 5 oktober, 9 en 23 november en 7 december 2017
Tijden: donderdagmiddag 14.00 - 17.00 uur
Kosten: Vrijblijvende introductiebijeenkomst: € 45
De gehele reeks van negen bijeenkomsten (excl. introductie): € 880
Drie bijeenkomsten: € 360 - Elke volgende bijeenkomst € 120
Losse bijeenkomst: € 150.
Korting: Aanmelding voor gehele reeks vóór 17 februari: 10%
AUV- en NVO2-leden: 10%
Er zijn enkele gereduceerde plaatsen voor leden van studieverenigingen
Locatie: Universiteit van Amsterdam, Roeterseilandcampus (REC), Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam
Zaal REC E0.08 op 2/3, 30/3, 22/6
Zaal REC JK1.23 op 20/4 en 18/5
Periode september - december 2017 volgt in de loop van het jaar
Docent: Huib Wursten, hoofddocent, met daarnaast Carel Jacobs, Tom Fadrhonc, Martin Sommer, Wim Koevermans, Paul Oomen, Michiel Tolman (Bidung Academie) en anderen

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.