Collegereeksen | Andragologie

Maatschappelijke Complexiteit:
politiek beleid voor veranderingsperspectief

NIEUW !
Interdisciplinaire Masterclass Methodologie met prof. dr. Dorien DeTombe en dr. Cor van Dijkum

Het is moeilijk adequaat beleid te maken ten aanzien van maatschappelijke complexe problemen. Voor deze interdisciplinaire problemen is een multidisciplinaire benadering nodig van experts uit verschillende vakgebieden en van actoren betrokken bij het probleem. Het is een kennis- en machtssituatie die veel emoties opwerpt. Prof. dr. Dorien DeTombe heeft een speciale methodologie COMPRAM (Complex Problem Handling Method) ontwikkeld om deze problemen te analyseren.

In een viertal theorie bijeenkomsten krijgt u direct de gelegenheid om een eigen complex maatschappelijk probleem in te brengen en te analyseren. 
In het tweede, praktische, gedeelte van de cursus van zes dagdelen wordt ingegaan op een hedendaags complex maatschappelijk probleem om onder meer met behulp van een simulatiemodel met elkaar tot een dieper inzicht in de problematiek te komen.

Bedoeld voor:
Sociale wetenschappers als politicologen, sociologen en andragologen; economen, bedrijfskundigen. Professionals in de praktijk, beleidsmakers, managers op het gebied van gezondheidszorg, landbouw, infrastructuur, onderwijs en veiligheid. Studenten.
De masterclass richt zich op zowel uitvoerende professionals als managers en beleidsmakers.

Kosten (zie onder) zijn inclusief:  

  • Dorien DeTombe (2015) Handling Societal Complexity. A Study of the Theory and the Methodology Societal Complexity and the COMPRAM Methodology, Berlin/Heidelberg: Springer Verlag. ISBN/EAN  978-3-662-43916-6; winkelwaarde € 137,79.
  • Syllabus samengesteld door Cor van Dijkum. 
  • Simulatie software Stella (geschikt voor Windows 7 en hoger)


Voor inschrijving klik op aanmelden

Bekijk de programmafolder

Data: donderdag 14 en 28 september, 12 oktober, 02, 16 en 30 november, 14 december 2017, 04 en 18 januari en 01 februari 2018, cerrtificaat 5 april 2018
Tijden: 15.00 - 18.00 uur
Kosten: € 1.695,- per persoon
Korting: Geen
Locatie: Universiteit van Amsterdam
Docent: Prof. dr. Dorien DeTombe en dr. Cor van Dijkum

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.