Collegereeksen | Andragologie

Zelfregie voor organisaties in transitie

Organisaties in zorg, welzijn en onderwijs opereren anno nu in een complexe en onzekere wereld vol transities. De taken verzwaren en de middelen worden schaarser. Hoe kunnen professionals en managers in deze context met bezieling hun maatschappelijke opdracht realiseren?
Deze masterclass van acht bijeenkomsten richt zich speciaal op de transitie van zorg en welzijn naar de gemeentes. Bedoeld voor professionals en leidinggevenden in dit domein en voor transitie verantwoordelijke portefeuillehouders en managers van gemeentes.
Kernvraag deze masterclass: Hoe krijgen en behouden wij als organisatie zelf de regie in deze complexe en onvoorspelbare maatschappelijke context?

Voor inschrijving klik op  aanmelden.

Bekijk de programmafolder

Data: vrijdagen 8 en 22 september, 6 en 20 oktober, 17 november, 1 en 22 december 2017 en 12 januari 2018
Data in-company:
donderdagen 31 augustus, 14 en 28 september, 12 en 26 oktober, 9 en 23 november en 14 december 2017
Tijden: 10.00 – 14.30 uur
Kosten: € 1.150,- per persoon, inclusief Gerard Donkers’ boek Zelfregie terug in het werk
(SWP publicaties 2015 € 39,50)
€ 17.640,- (incl. BTW) in-company werkplaats bij 15 deelnemers uit een en dezelfde organisatie
Korting: Geen
Locatie: Universiteit van Amsterdam, Roeterseilandcampus (goed bereikbaar per openbaar vervoer); lokaal wordt nog bekend gemaakt
Wanneer bij in-company alle deelnemers uit dezelfde organisatie afkomstig zijn, worden bijeenkomsten in organisatie zelf gehouden
Docent: Gerard Donkers

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.