Collegereeksen | Andragologie

Veranderwoede


 
Waarom moet het perse anders?

• Waarom willen we zoveel veranderen?
• Wat beweegt veranderkundigen? Welke emoties liggen onder hun werk?
• Wat drijft de mensen met wie we werken en hoe verhoudt dit zich tot onze eigen drijfveren?
    Zijn deze emoties vatbaar voor toetsing en legitimatie?
• Bent u geïnteresseerd in zelfonderzoek?

In deze nieuwe filosofische collegereeks van Hans Achterhuis en Nico Koning kunt u meedenken over het omgaan met emoties die vaak negatief worden beoordeeld, zoals angst, woede en afkeer. Deze emoties kunnen ook een positieve veranderkracht hebben.

Een collegereeks voor iedereen die mee wil denken en/of iets nieuws wil horen over drijfveren achter veranderingen. En iedereen die die drijfveren wil begrijpen en mogelijk enigermate beïnvloeden - als burger en/of als ’veranderkundige’. Eigenlijk voor iedereen die vindt dat er echt iets moet veranderen.

Bekijk de programmafolder

Data: donderdag 10 en 24 januari, 7 en 28 februari, 14 maart, 4 en 25 april 2019
Tijden: 18.00 - 21.00 uur
Kosten: € 540,- voor de gehele reeks
Korting: € 490,- voor leden van de Amsterdamse Universiteits Vereniging en de Kring Andragologie
Studenten studieverenigingen speciale prijs (enkele plaatsen)
Locatie: UvA, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam,
lokaal wordt nog bekend gemaakt
Docent: Hans Achterhuis en Nico Koning

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.