Collegereeksen | Andragologie

Masterclass Dynamisch VerandermanagementVeranderkundigen opereren anno nu in een complexe omgeving vol transities op technologisch, ecologisch, cul-tureel, sociaal en politiek gebied. De uiterst complexe, onzekere en onvoorspelbare context vraagt om een andere manier van denken over professionaliteit en organisatieontwikkeling dan de traditionele vaak hiërarchische en bureaucratische aanpak.

We zien talrijke vernieuwende initiatieven van onderopmet een toenemende gerichtheid op participatieve vormen van veranderen en op versterking van het zelfregulerend vermogen.
Denk aan zelfsturende teams, agility, scrum, de Eigen Kracht Beweging, talrijke initiatieven in sociaal ondernemerschap en zelforganisaties van burgers en professionals opuiteenlopende terreinen als wonen, milieu, gezondheid, welzijn, duurzaamheid en cultuur.

In deze masterclass benaderen we deze ontwikkelingen vanuit de andragologie. De andragologie staat voor een participatieve benadering waarin dialoog en co- creatie tussen de betrokkenen in een verandertraject de grondvormen zijn van leren en veranderen. De benadering van probleemsituaties is interdisciplinair. Vanuit meerdere perspectieven gaan we in op complexe vraagstukken. De benadering kenmerkt zich door denken in samenhangen en verbindingen van tegenpolen. Daarmee doen we recht aan de hedendaagse complexe handelingswerkelijkheid met al zijn botsende logica’s, spanningen en ambivalenties.

Deelnemers ontvangen een waarde- vol certificaat van deelname vanuit de Universiteit van Amsterdam.

Voor inschrijving klik op aanmelden.

Bekijk de programmafolder

Data: 17 en 31 januari, 14 februari, 7 en 21 maart, 4 en 18 april en 23 mei 2019
Tijden: 09.00 - 15.00 uur
Kosten: € 3.295 (inclusief catering en studiematerialen)
Het cursusgeld is vrijgesteld van BTW
Korting: € 2.995 voor leden van Kring Andragologie, AUV en alumni AAGS
Locatie: Universiteit van Amsterdam, locatie Roeterseiland
Docent: Gerard Donkers en Nellie Labrie

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.