Collegereeksen | Andragologie

Urban en rural education

 

Dé collegereeks voor een multidisciplinaire, innovatieve en intercollegiale kijk op grote en alledaagse vraagstukken.

Voor wie?
De reeks is bedoeld voor een breed spectrum van betrokkenen:
-  provinciale en gemeentelijke politici/bestuurders/ambtenaren
-  actieve burgers die innovatief bezig zijn in hun directe omgeving
-  wetenschappers op de terreinen planologie/geografie/bestuurskunde/sociale wetenschappen
-  ondernemers die maatschappelijk willen investeren
-  welzijnswerkers, zorgverleners
-  onderwijsgevenden en bestuurders van onderwijsinstellingen

Werken aan welke vragen ?
Sociaal beleid en de invoering daarvan verlopen zowel langs doordachte als toevallige lijnen. Bij het decentralisatiebeleid sinds 2015 is dat zeker het geval. In steden en op het platteland wordt langzamerhand zichtbaar wat de decentralisatie van voorzieningen van Rijk naar gemeenten (de zogeheten transitie) teweeg brengt en hoe het 'sociale', het 'educatieve', de 'zorg' en de lokale 'participatie' (democratie) er uit gaan zien. Bestaande wetten zijn gewijzigd (maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, participatie, omgeving), en de vraag is welke de consequenties en de uitdagingen zijn voor professionals en betrokken burgers (detransformatie).
De collegereeks biedt hiervoor een analysekader en een instrumentarium.

Voor inschrijving klik op aanmelden.

Bekijk de programmafolder

Data: Donderdag 22 november, 6 en 20 december 2018, 3, 17 en 31 januari 2019
Tijden: 18:00 - 21:00 uur
Kosten: € 540,- standaardprijs
Korting: € 480,- prijs voor leden van de Kring Andragologie en AUV-leden
Locatie: Amsterdam, UvA, Roeterseilandcampus (goed bereikbaar met openbaar vervoer); zaal-nummer volgt t.z.t.
Docent: prof.dr. Ton Notten en drs. Gerrit Kappert

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.